1. כללי

   1. להלן מדיניות הפרטיות של האתר delicious finger food  שבכתובת www.bydelicious.co.il. מטרתה להסביר את סוג המידע הנאסף בעת שימוש באתר, אופן השימוש במידע וזהות המשתמשים בו. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר והסכמה להם מהווים תנאי לשימוש באתר. במידה ואינכם מסכימים לאמור בתנאים אלה נא הימנעו מעשיית כל שימוש באתר.
   2. בכל מקום במסמך זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים הבאים:

  האתר:  delicious finger food  שבכתובת www.bydelicious.co.il. (להלן: "האתר").

  החברה: דלישס מגשי אירוח (להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר").

  תנאי השימוש: הסכם תנאי השימוש בין האתר לבין המשתמש, כפי שמפורסם באתר.

  המשתמש: כל אדם ו/או תאגיד העושים שימוש באתר ו/או נחשפים לתכניו, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות עובדים ו/או מי מטעמם.

  שימוש באתר: לרבות באמצעות כל מכשיר קצה שהוא (מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון חכם, טאבלט וכיוצא באלה).

  מידע: לרבות שמות, כתובות פיזיות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, תאריכי לידה ו/או תאריכים אחרים, מספרי תעודות זהות ו/או מספרים מזהים אחרים, הרגלי צריכה, דפים שנצפו, כתובות IP, פרטי ספק שרת אינטרנט, סוג מכשיר הקצה, מיקום מכשיר הקצה ושירותי איכון, זמני השימוש, סוג הדפדפן בו נעשה שימוש וכל מידע אחר הדרוש לפעילותו התקינה של האתר.

  1. הגוף המפעיל: אתר זה מופעל על ידי חברת דלישס מגשי אירוח. דרכי ההתקשרות עם הנהלת האתר הינם כפי שמפורסם בתנאי השימוש.
  2. השימוש באתר זה נעשה מרצונו החופשי של המשתמש, על פי בחירתו ומיוזמתו.
  3. ידוע למשתמש כי האתר עושה שימוש בכלים אוטומטים לצורך זיהוי המשתמש ואפיון השימוש באתר, שיפור השירותים וחווית הגלישה ו/או הצעת שירותים נלווים כמפורט להלן. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות אופן השימוש באתר.
  4. האתר עושה שימוש בעוגיות (“Cookies” או "קוקית"). עוגיות הן קובץ טקסט שנוצר על ידי שרת האתר ונשמר במכשיר הקצה של המשתמש, בהתאם להגדרות הדפדפן בעת הכניסה הראשונה של המשתמש לאתר. הקובץ מאחסן מידע ונתונים סטטיסטים ומשמש לזהות את המשתמש בעת השימוש או בכניסתו הבאה לאתר, העדפות אישיות והרגלי צפייה של המשתמש, דפים שביקר בהם, קישוריות וכל פעולה אחרת שבוצעה באתר לצרכים של אבטחת מידע ו/או שימוש בפונקציות של האתר ו/או התאמת פרסומות המבוססות על נתוני המשתמש שנאספו. חלק מהעוגיות עשויות להימחק ממכשיר הקצה בעת סגירת הדפדפן אך חלקן עשויות להישמר בו. הנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי שרק מחשביה ו/או מי מטעמה יוכלו לגשת לקובץ ולקרוא את המידע האגור בו, אך אין ביכולתה להתחייב לכך. ככל שאין ברצונכם לעשות שימוש בעוגיות, נא שנו את הגדרות הדפדפן. יובהר כי פעולות מסוימות באתר מחייבות שימוש בעוגיות.
  5. צורת איסוף המידע:
   1. המידע באתר נאסף באמצעות פעולה יזומה של המשתמש, בין אם על דרך של מסירת הנתונים והזנתם על ידי המשתמש בעת ביצוע שימוש בשירותים באתר (דוגמת שם, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, כתובות, תאריכים וכיוצא באלה) או מסירת נתונים באופן פאסיבי, על ידי עצם הגלישה באתר והשימוש בו, על ידי עוגיות ו/או אמצעים טכנולוגים אחרים, לרבות תוכנות או יישומים.
   2. מובהר כי המשתמש מוסר את המידע לאתר מרצונו והוא אינו מחויב לעשות כן. המשתמש רשאי לפנות להנהלת האתר ולבקש את הסרת המידע השמור באמצעות פניה לכתובת [email protected] , ובכפוף למסירת פרטים מזהים ועל פי דרישות כל דין.
   3. המידע והנתונים הנאספים באופן פאסיבי עשויים לכלול מידע על מכשיר הקצה, סוג מערכת ההפעלה והדפדפן, כתובת ה IP, מיקום פיזי, מידע על הביקור ואופן השימוש באתר (לרבות באמצעות עוגיות או באמצעים טכנולוגים אחרים), כיצד הגעתם לאתר, משך הביקור באתר, העמודים שנצפו, משך הצפייה בכל העמוד, אופן מעבר בין עמודים ועוד.
  6. מטרות השימוש במידע

  המידע באתר נאסף לצורך השימושים הבאים:

  1. ניהול כרטיס המשתמש (כרטיס לקוח פרטי ו/או עסקי) באתר.
  2. ניהול ומעקב אחרי הזמנות שבוצעו.
  3. יצירת קשר עם המשתמש בכל הקשור לשימוש באתר, המוצרים והשירותים בו ו/או הזמנות שבוצעו.
  4. שינוי, שיפור והעשרת השירותים, התכנים והמוצרים באתר.
  5. שליחת מידעונים (ניוזלטר), סקרי שביעות רצון ודברי פרסומת.
  6. ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית).
  7. מסירת מידע למפרסמים ו/או גופים המעניקים שירותי דיוור ישיר. מידע למטרת פרסום כאמור יזהה את המשתמש בפרטים ראשוניים בלבד (שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון והאם מדובר בלקוח פרטי או עסקי).
  8. לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש באתר ובמסמך זה.
  9. סוגי המידע השונים ושמירתם:
   1. פרטים אישיים מזהים: בעת ביצוע הזמנות, המשתמש מוסר מרצונו שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון ודוא"ל) וכתובת פיזית. במקרים מסוימים (ובפרט – עבור לקוחות עסקיים), המשתמש ימסור מרצונו מספר ח.פ / עוסק מורשה או מספר זיהוי אחר. פרטים אלה נשמרים במאגר הנתונים של החברה.
   2. פרטים מזהים נוספים: בעת שימוש במועדון הלקוחות באתר, המשתמש יידרש למסור מידע אישי הנדרש לצורך רישומו למועדון, לרבות תאריכי לידה, תאריכי נישואין, מספרי תעודות זהות וכיוצא באלה. מידע זה אינו נשמר במאגרי החברה והוא מועבר לחברת Valuecard (החברה האחראית על מתן השירותים במסגרת המועדון), תחת הסכם סודיות ואבטחת מידע מחמיר האוסר העברתו ללא אישור מפורש.
   3. פרטים אודות הזמנות שבוצעו: לצרכי שירות הלקוחות, החברה עשויה לשמור פרטים אודות הזמנות שבוצעו ע"י האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בנתוני ההזמנות כדי לשפר ולשנות את סל המוצרים והשירותים באתר.
   4. פרטים בעת שימוש ביישומי האתר: האתר שומר מידע, לרבות באמצעות עוגיות במחשבו של המשתמש, בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, גלישה בדפים השונים באתר וכיוצא באלה. מידע זה נשמר עד למחיקתו ע"י המשתמש. הנהלת האתר אינה שומרת תיעוד לסל הקניות באתר במאגרי החברה.
   5. פרטים על אמצעי תשלום: החברה אינה מאחסנת פרטים אודות אמצעי התשלום למעט כמובהר להלן: כדי לאפשר למשתמש לבצע רכישות חוזרות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי, החברה שומרת טוקן של כרטיס האשראי. פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים בנתוני החברה, למעט 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי, תוקף הכרטיס, שם בעל הכרטיס, וכן טוקן מוצפן המשמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד. תהליך הטוקוניזציה עומד בתקן PCI.
  10. קבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת מהאתר:
   1. בנוסף לאמור לעיל, בעת מסירת המידע מיוזמתו, המשתמש מאשר ונותן לחברה הסכמתו כי החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא"ל ומספר הטלפון אשר מסר בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר לצורך שירותי דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1984, לרבות שליחת מידעון ("ניוזלטר") על מוצרים ושירותים וכן כל חומר שיווקי או דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
   2. במידה ותרצה לחסום את האפשרות לקבל דיוור מהאתר ו/או לבקש מהחברה לחדול מלשלוח אליך דברי דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, באפשרותך לעשות כן באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל [email protected]
  1. העברת המידע לצדדים שלישיים
   1. מובהר כי החברה נעזרת בשירותים של צדדים שלישיים וכן תוכנות דיוור אלקטרוניות, לצורך שליחת דיוור ודברי פרסומת. בעת השימוש באתר, אתה המשתמש נותן הסכמתך להעברת הפרטים האישיים אשר נמסרו על ידך לאותם צדדים שלישיים, לצורך דיוור ישיר ו/או הצעת שירותים ו/או קבלת דברי מידע ופרסומת.
   2. החברה לא תמסור מידע מזהה אודות משתמשים לצדדים שלישיים, ללא הסכמתם המפורשת ו/או שלא על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לעיל ולהלן. על אף האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שנאסף אודות משתמשים, מבלי לקבל הסכמתם לכך, במקרים הבאים:
    1. הפרה של תנאי השימוש ו/או ביצוע פעולות האסורות על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין;
    2. על פי דרישה מכוח הדין ו/או על פי צו שיפוטי ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;
    3. בכל מקרה הדרוש למניעת נזק למשתמש ו/או לצדדים שלישיים;
    4. בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין החברה לבין המשתמש;
    5. בכל מקרה של שינוי הבעלות בחברה כתוצאה ממכירתה ו/או מיזוגה ו/או פירוקה. במקרה זה תהא החברה רשאית להעביר את המידע שצברה וכל חומר אחר שבידה לאותו גורם.
   3. החברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך ניהול מועדון הלקוחות של האתר, תחת הסכמי סודיות ופרטיות האוסרים העברת המידע ללא אישור מפורש כאמור לעיל. בעת הרישום למועדון הלקוחות המשתמש מאשר כי החברה ו/או החברה המנהלת את המועדון תעשה שימוש במידע הנמסר על ידו לכל מטרה מהמטרות המפורטות בתנאי הרישום למועדון.
  1. אבטחת המידע באתר:
   1. נתוני האתר מאובטחים על פי טכנולוגיית  Secure Sockets Layer (SSL).
   2. אופן השמירה על הנתונים ואבטחת המידע יהיו בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 ובתקנות על פיו.
   3. הנהלת האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את ההתקשרות באמצעותו ואת המידע המצוי בו או הנאסף באתר, לרבות נגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי גורמים שאינם מורשים. למרות האמור, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע באופן מוחלט ו/או את חסינותו של האחר ו/או החומרים המצויים בו ואינה יכולה לחסום באופן מוחלט גישה בלתי מורשית לתוכן המאוחסן בו. לכן, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל חבות או אחריות לכל נזק ו/או חסרון כיס ו/או אובדן אשר יגרמו בכל מקרה של שימוש באתר, לרבות על יד חדירה בלתי מורשית לאתר, למידע או לנתונים בו. המשתמש מוותר על כל טענה ביחס לכך.
  2. צדדים שלישיים:
   1. חלק משירותי האתר ו/או החברה מותנים ברישום והזדהות, המתאפשר גם באמצעות שירותי Google ו/או Facebook ותוספים חיצוניים. מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה אין כל קשר לצדדים שלישיים אלו והחברה לא תהא אחראית לכל חבות ו/או נזק בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות חיבור דרך צדדים שלישיים אלו. השימוש בהזדהות באופן זה כפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים אלו.
   2. האתר מאפשר שימוש ביישומים של צדדים שלישיים והפניה לתוכנות חיצוניות, דוגמת מפות, תוכנות דוא"ל, יישומי הדפסה וכיוצא באלה. בנוסף, באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטת החברה ו/או מי מטעמה והיא אינה נושאת בשום אחריות לשימושים במידע כל ידם.
  3. עיון במידע ועדכונו
   1. הזכות לעיון במידע השמור במאגרי החברה יעשה על פי כל דין ובהתאם להוראות הגנת חוק הפרטיות, התשמ"א- 1981.
   2. פניות בעניין עיון במידע, עדכונו ו/או הסרתו יש לשלוח לכתובת [email protected] בציון שם המבקש, פרטים מזהים ופירוט הבקשה. בקשות כאמור יטופלו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל פי כל דין.